Навчаємось за завданнями з 18.05.2020 по 22.05.2020

 Вчителі Родич О.С., Литвинчук Л.О.

6а,б,в.г класи.  Географія. Параграфи 59, 60.Виписати висновки, усно відповісти на питання після параграфу.   

Вчителі Литвинчук Л.О. Родич О. С.
Закріпити параграфи 59,60.
Устно відповісти на питання після параграфів.

 

Навчаємось за завданнями з 12.05.2020 по 15.05.2020

Вчителі Литвинчук Л.О. Родич О. С.
Закріпити параграф 58. Повторити ппраграф 54-57.
Устно відповісти на питання ст.231.
Готуватись до контрольної роботи.

 

6а,б,в.г класи.  Географія. Параграфи 58.Виписати висновки, усно відповісти на питання після параграфу. Повторити параграфи 54 - 57.  Підготуватись до письмового опитування.  Вчителі Родич О.С., Литвинчук Л.О.

 В п"ятницю  в 15 год. пройти тестування по темі "Біосфера". Тест

 

Навчаємось за завданнями з 04.05.2020 по 08.05.2020

Завдання для 6-х кл. Вчителі Литвинчук Л.О. Родич О. С.
Закріпити параграф 56, 57. Повторити ппраграф 54,55.
Намалювати схематично малюнок 260 ст. 221.
Виписати причини зміни природних комплексів.

 

6а, 6в класи  географія  Параграфи 56, повтор. 54,55.Виписати визначення, усно відповісти на питання після параграфів.    Вчитель Родич О.С

 В понеділок в 11 год. пройти тестування по темі "Гідросфера". Тест

 

Навчаємось за завданнями з 27.04.2020 по 30.04.2020

6а, 6в класи  географія  Параграфи 54. Виписати визначення, усно відповісти на питання після параграфів.    Вчитель Родич О.С

Завдання для 6 б,г кл. Вчитель Литвинчук Л.О.
Закріпити параграф 54-55. Устно відповісти на питання після параграфів.

 

Навчаємось за завданнями з 21.04.2020  по 24.04.2020

Тестування

6 б,г

параграф 54, мал. 256 ст. 213 (в зошит)
Письмово (завдання) Наведіть конкретні 3 приклади взаємозвязків між:
а) організмами і атмосферою;
б) організмами і гідросферою;
в) організмами і літосферою.
Параграф 55 письмово «запамятайте» ст. 220

 

6а, 6в класи  географія  Параграфи 52,53. Виписати визначення, усно відповісти на питання після параграфів.    Вчитель Родич О.С.

Переглянути відео-презентацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=1xpAi1f71KE 

 

Навчаємось за завданнями з 13.04.2020  по 17.04.2020

Завдання для 6 г,б класів ( Вчитель Литвинчук Л. О.)
Повторити параграф 41-46. Відповісти на питання Тема: «Світовий океан»
Параграф 53. Самоконтроль ст. 211
Повторити параграф 47-53, готуватись до тематичного опитування «Води суходолу»

 

6а, 6в класи  географія  Параграфи 49-51. Виписати визначення, усно відповісти на питання після параграфів.    Вчитель Родич О.С.

 

Навчаємось за завданнями з 06.04.2020  по 10.04.2020

 6а, 6в класи  географія  Параграфи 47,48 мал 215, 220. Виписати визначення, усно відповісти на питання після параграфів с.186,191(питання 1,2).

Презентація "Живлення і режим річок".    Вчитель Родич О.С.

Живлення і режим річок

https://forms.gle/X7Z4faayWm7hiGZ66

 

6б, 6г (Литвинчук)
З параграфу 51 – Письмово
1.Визначення каналу, водосховища, ставку
2. Види каналів за використанням з прикладами.
3. Значення водосховищ:
- позитивне
- негативне
З параграфу 52 Закріпити тему Льодовики. Письмово ст. 206 (запам’ятайте). Завдання 1-6.

 

Навчаємось за завданнями з 30.03.2020  по 03.04.2020

6 а, параграф 44,45. прочитати, виписати висновки, усно відповісти на запитання в кінці параграфу. Підготуватись до опитування по Світовому океану.Види руху в океані

6 в параграфи 43-45.    прочитати, виписати висновки, усно відповісти на запитання в кінці параграфу. Підготуватись до опитування по Світовому океану.Переглянути презентації.Ресурси океану

Завдання для 6 б,г класів. Вчитель Литвинчук Л.О.Завдання

 

6-а клас §43 прочитати, усно відповісти на питання с.173. (вчитель Родич О.С.)
6-б, г класи Повторити §47,48. Читати §49, виписати «запамятай»с.195, усно
відповісти на питання 1-4. (вчитель Литвинчук Л.О.)
6-в клас §41,42 прочитати, усно відповісти на питання в кінці § с.166, с.169.
(вчитель Родич О.С.)